ГлавнаяКонтактыРуководствоОтделения больницыДля пациентовИнтернет-приемнаяПрофилактикаДоска объявленийНовости

Главная  

Противотуберкулезный кабинет

Туберкулез- эгезинден тура эмнетпес болза хоочурай бээр халдавырлыг (чыпшынчак) аарыгларнын бирээзи. Туберкулезтун нептеридикчизи – ооскудукчу каракка козулбес бичи микробтар. Олар онзагай быжыг каът-биле шыптынган, оске микробтарга деннээрге амы-тыны дыка быжыг, соокка-даа, изигге-даа белен олбес. Элезин-довурак аразынга 4-5 айларда, ол-шык, сериин черлерге 2-даа чыл иштинде дириг артып болур.

Кижи канчаар аарый берип болурул? ООН кол халдакчызы- аарыг кижи, ООН дукпузунге, чараазынга туберкулез микробтары чоруур, лаборатория тодарадыпкан болза, ону окпе аарыынын ажык хевири деп санаар. Ажык хевирнин окпе аарыг кижилер чараазын черже дукпуруп каарга , дукпу кургай бээр, микробтар довурак-доозун-биле агаарже унер, ону кадык кижи киир тыннып алыр. ООН уламындан хан-дамыр таварыштыр организмге тарааш ангы-ангы органнарга аарыгны тывылдырар, окпе туберкулезтуг Кижи чодуруп, азырып, чугаалажып турар уеде микробтуг чара-дукпузун бодун долгандыр чаштадып, кадык улусче агаар таварыштыр халдаар. Ажык хевирнин окпе аарыг кижи бир суткада 7-10 млрд микробтарны дукпу-чараа-биле агаарже ундуруп турар. Долгандыр чаштаан чара-дукпу эт-херекселге, идик-хепке, шалага кургааш, доозун-биле агаарже кодурлур. Эн ылангыя бичи уруглар халдавырлыг доозунну тынгаш туберкулезтан аарыыр: шалага холдары-биле унгеп чорааш, чаш уруг микробтуг доозуннубодунга хир-биле синирер. Аарыг кижинин думчук аржыылындан, иштики хевин, чоттуннар аржыылын, орун-дожээ, аяк-савазын дамчыштыр туберкулез халдаар. Туберкулезтан аарый бээринин чылдагааны микробтун организмче катап-катап хой санныг киреринден база кижинин нити организминин суларап кошкаарындан, социал байдалындан база хамааржыр.

Аарыг канчаар эгелээрил? Эгези кижиге билдинмес болур, гриппке, бронхитке домей болуп болур. Ону илередип алыры белен эвес. Шаг тонер, ажылга туруучал, чемге хону кудулаар, кошкаар, арып эгелээр, ында-хаая баш аарыыр, эът улуг эвес изиир T-37; 37,3; 37,5; 37,6 кежээлерде, баштай кургаг чодул, соолзуредир иригниг чодул дукпурер. Дуне деридер, донар, шыырныгар, оон ынай хан дукпуруп болур.

Аарыгны тодарадып, шинчип тывар аргалары. Чылдынна флюорография эртип чорунар (хоректин бичи чуруун тыртырар). Рестубдиспансернин ФГ-машиналары чылдынна районнарнын суурларын кезип турар. Анаа 15 хардан оору улус ыяпла эрткен турар ужурлуг. Ону организастаар улус: кожуун, суму чагыргалары, женсовет, депутаттар, фельдшерлер, полиция ажылдакчылары дузалажыр. 2-3 недель азы 1 ай ажыр ол дукпулуг чодулдуг болзунарза нити эмчиге-терапевтке киргеш, дукпу-чарааны лабораторияга 3 хун улаштыр дужаап болур. Бир эвес аараан болза дукпуге микроьбтао коступ келир.

Туберкулез аарыын эмнээри: аараан кижи чогуур уезинде, эге чадазындан ак-сеткилдиг эмнеттинери чугула. Бисте 20 ажыг куштуг эмнер бар: олар бирээде микробтарнын озуп-ковудээрин соксадыр, чамдыызы оларны чок кылдыр узуткап турар. Ийиде: дегдириишкинни соксадып, балыгларны эттиндирип турар. Уттели берген балыгларнын (каверна) кыдыында 100млн микобактериялар турар, бир эвес эм ишпес болза олар 1,5-2 хонгашла 2 каттап ковудээр. Уште: чылдынна бир хардан эгелеп бичи уругларга, школачыларга Манту пробазын салып турар. Чамдык уругларнын проба салган черинге бедик кызыл ыжык тыптып кээп болур. Ол чуну коргузуп турарыл дээрге: уругнун организминче туберкулезтун ооскудукчузу кргенин бадыткап турар. Ындыг уруглар эмчи шинчилгезин албан эртер ужурлуг, чуге дизе оларнын аразында тубекулезтан аарый берген уругларны тодарадып болур.

Окпеде аартып кээр нервилер чок болгаш , кижиге аарыг чаа эгелеп ткрда кандыг-даа халалыг чуве турбас, ынчангаш аараан улус эге чадазында ойталаар, янзы-буру чылдагааннар тып эмнетпес, эмнелгеден дезер чоруктар кайы ковей.

Эмнээшкинден дезип турар улусту 77 дугаарлыг ФЗ даяннып алгаш, судче документилерин берип турар бис, ынчангаш суд ындыг улустун херээн коргеш, приставтар эмчиже эккеп турар. Шак ындыг эмнетпейн туруар улустун аарыы ханылап киргеш, хоочурап, колдуула ажык хевирже кирген болур. Олар аарыгны кадык улусче тарадып чоруурлар.

Туберкулезтан аараан кижи эмнээшкиннин 2 чадазын(фазазын) эртер ужурлуг.

 

 

 

Сут-Хол кожуун топ эмнелгезинин фтизиатр эмчизи                           Монгуш А.Э


Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Противотуберкулезный кабинет

Поиск по сайту
Запись на прием к врачу
ЕПГУ
Горячая линия по всем вопросам
Росздравнадзор по Республике Тыва
Роспотребнадзор по Республике Тыва
Контакты
Введите заголовок
Скорая медицинская помощь Ондар Олзеймаа Михайловна - старший фельдшер скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ», Стаж работы- 42 года Контактный телефон...
Открыть раздел Отделения больницы
Информация для ознакомления, желающим отправить обращение в форме электронного документа Пожалуйста, прежде чем отправить обращение в форме электронного документа, внимательно...
Открыть раздел Интернет-приемная
О компанииПриветствую Вас на официальном сайте государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва Сут-Хольская центральная кожууная больница....
Открыть раздел О компании
Подразделение больницы Начало Обеденный перерыв Окончание Администрация 8.00ч. 12.00-13.00 ч. 16.20 ч. Стационар:...
Открыть раздел Режим работы, время отдыха:
Лица, на которые распространяется обязательное медицинское страхование Согласно ст. 10 гл. 3 Федерального закона от 29.11....
Открыть раздел Об ОМС
21 ноября 2011 года N 323-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года Одобрен...
Открыть раздел Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья
№ ФИО Должность День недели Часы приема № кабинета Адрес места приема 1 Ондар Лидия Сергеевна Главный врач Среда С 16:00 по 17:00 Кабинет главного врача с. Суг-Аксы, ул....
Открыть раздел Режим работы гланого врача и заместителей главного врача ГБУЗ РТ "Сут-Хольская ЦКБ"
Скорая медицинская помощь Ондар Олзеймаа Михайловна - старший фельдшер скорой медицинской помощи ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ», Стаж работы- 42 года Контактный телефон...
Открыть раздел Отделения больницы
Министерство здравоохранения Республики Тыва Министр Сат Артыш Михайлович Адрес: 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Московская, д. 2 Тел....
Открыть раздел Вышестоящие и контролирующие органы
Информация для ознакомления, желающим отправить обращение в форме электронного документа Пожалуйста, прежде чем отправить обращение в форме электронного документа, внимательно...
Открыть раздел Интернет-приемная